Event under the auspices of the Ministry of Economy of Slovak Republic

Effect of Small Nonlinear Loads to Power Distribution System

Vaclav Kus
University of West Bohemia

Petr Bilik
VSB-Technical University of Ostrava


     Last modified: 2017-06-15

Abstract
Článek se zabývá výsledky a analýzou měření nelineárních spotřebičů, připojených do soustavy nn. Porovnává výsledky měření panelového sídliště a měření v městských satelitech. Pro srovnání jsou uvedeny výsledky měření jednoho typového rodinného domu z hlediska příkonů a harmonické analýzy. Na základě statistických výpočtů jsou provedeny rozbory průměrného odběru bytové jednotky s ohledem na harmonické.

Klíčová slova: harmonické proudy, harmonická napětí, nelineární spotřebiče, bytové jednotky.


The article deals with the results and analysis of measurement of non-linear appliances connected to the low voltage distribution system. The article compares the results of block of flats measurements and measurements in urban satellites containing family houses. For comparison, the results of measurements of one family house in terms of load and harmonic analysis are presented. On the basis of statistical calculations, we analyze the average consumption of the housing unit with respect to voltage and current harmonics.

Keywords: Harmonic currents, harmonic voltages, non-linear appliances.

 

Proceedings Indexing

Recent proceedings have been recognized by Thomson Reuters for including in Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S).

View More

Original Research Reporting

We recognize international reporting standards. Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. .

View More

Call for Papers Announcement

We call for papers that address theoretical, experimental, systems-related and power network management issues...

View More